Likwidacja Fundacji PWN

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, z dnia 12 grudnia 2017 roku, FUNDACJA PWN z siedzibą w Warszawie (02-460) przy ul. Gottlieba Daimlera 2, KRS 0000450957, jest w likwidacji.

Dane i kontakt do likwidatora:

Andrzej Nadolski, ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa.

Wedle aktualnej wiedzy likwidatora Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań, jednakże, wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Fundacji w terminie do 2 marca 2018 r. na powyżej podany adres Fundacji.